ฮอร์แรด ครีม (HORAD Herb's Cream) ครีมทา..ชะลอการหลั่ง แก้หลั่งเร็ว ออกฤทธิ์พอดี หากท่านไม่ได้เป็นคนหลั่งไวมากๆ ควรจะใช้ตัวนี้